Falster  Moseby.

Piil gården

  I Moseby findes den dag i dag en Piil-gård.
Hesnæsvej 13, Moseby, 4871 Horbelev.
Matrikkelnr 7 i det nuværende matrikkelsystem,
og beliggende i Aastrup sogn.
Gården beboes i dag af to Piil-brødre Verner og Kaj.
De er 11. generation Piil på gården.

 
1451-1513
Gården var oprindelig en dobbelt-gård
(Matrikel nr 1 og 2 fra 1688 matriklen),
og måske udgør den det gods,
der nævnes i rep 12867 (1451-1513) og som skylder 4 pund korn og 4 sk. grot.
1509-1569 Gården optræder med sikkerhed i 1509,
og i 1569 beboes dobbelt-gården af
Rasmus Hemmingsen og Hemming Piil.
Den ældste Piil   Piil-gården i Moseby beboes i 1569 af Hemming Piil,
som er den førtste registrerede Piil på Falster.
Lensregnskab 1528/83   Rasmus Hemmingsen
Hemming Piil
Mandtal 1610-1640 Ole Hansen Piil
Hans og Rasmus Piil
Sognefoged 1610-1640 Per Hemmingsen [jvf. Hemming Piil]
Lensregnskab 1640/41 Ole Hansen Foged
Peder Pedersen
Sognefoged 1640-1650 Oluf Hansen Piil
Mandtal 1640-1658 Oluf Piil -> Mikkel Pedersen
Morten og Peder Pedersen
Sognefoged 1646 Oluf Piil, Moseby brugte i 1646 bomærket en streg med en bue over (en bue som nederste del af en cirkel).
1793 Gård Nr 1 Peder Piil
Sognefoged 1801-1805 Peder Piil førte tilsyn med skanserne
1806 Gård Nr 1 Peder Piil
Mosebye Byeplan 1843 Peder Piil
Kommunalvalg 1841
Ved det første kommunalvalg blev tre Piil'er opstillet:
Moseby nr 1 sognefoged Jens Peter Piil,
Oure nr 2 Rasmus Piil,
Garnevraa nr 1 Hans Pilles Enke
1841 Gårdmand og sognefoged Jens Piil ibidem blev valgt
som en af seks sogneforstander i Aastrup kommune.
Sognefoged 1851 Jens Piil anholdte en pasløs person
Sparekassen Aastrup 1857 stiftet af fire mænd, bl. a. Jens Jensen Piil
 

Return


Last updated 08-05-2000
of Claus Piil
E-mail: claus@piil.dk