Hvorfor  Piil

Svaret Der er ikke noget klart svar på hvorfor vi hedder Piil.
Hvor startede det? Umiddelbart må det antages, at navnet er opstået flere uafhængige steder.
Piletræer og pilen (fra buen) er nærliggende tankegange.
Jvf. aksetræet og Estland.
Piletræ Piletræer er oplagt omkring bondestanden med deres marker og gårde.
Pil (våben) Pilen er måske en mulighed omkring adlen, fordi pilen er et våben.
Stavemåden Stavemåden Piil må ikke tillægges den store bedydning.
Navnet er sandsynligvis opstået før skrivning var en almindelig ting.
D.v.s. når navnet enkelte gange blev nedskrevet, kunne det ligesågodt skrives som Pil, Pihl, Phil eller noget tilsvarende.
Der er eksempler på at Piil har ændret sig til Pihl. Det gælder alle fra Bornholm og (vistnok) også alle fra Lolland.
Mysteriet Det var længe et mysterium hvorfor 9 familier på Falster 'købte' sig navnet Piil i 1904.
Det kan du læse mere om under mysteriet.

Return


Last updated 21-09-2000
of Claus Piil
E-mail: claus@piil.dk